Kako do nas?

Ocijeni >

Grad luka, sa aerodromom i drumskim saobraćajem, ima direktnu vezu sa  svjetskim metropolama. Sa centralnim poslovnim regionom Crne Gore povezuje ga drumski saobraćaj koji ga, zajedno sa željezničkim, povezuje sa regionom i svijetom. Razvijeni saobraćaj mu daje poziciju koja ga preporučuje stranim investitorima.