Važni brojevi telefona

Ocijeni >

Odjeljenje bezbjednosti 122 +382 (0)32 671 422

Vatrogasna služba 123  +382 (0)32 671 318 

Hitna pomoć  124  +382 (0)32 671 144

Dječji dispanzer  +382 (0)32 673 256

Centar za kulturu Tivat  +382 (0)32 674 587

Aerodrom Tivat +382 (0)32 671 337

Marina Porto Montenegro +382 (0)32 674 660

Lučica Kalimanj +382 (0)32 671 039

Autobuska stanica +382 (0)32 672 620

Taxi službe 

Red taxi - 19729

Đir taxi  - 19777

Halo taxi Tivat - 19565

MB taxi  - 19503

Pomoć na putu  +382 (0)20 234 999

AMSCG 19807  +382 (0)20 234 999

AMD Tivat  +382 (0)32 671 284

Trajekt Lepetane - Kamenari
+382 (0)31 673 522, +382 (0)31 673 558, +382 (0)31 673 509